SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE - KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 - ÚJ SZÉCHENYI TERV

 
 
 
 

A PROJEKT HÍREI

Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése / KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019
A terület veszélyes hulladékokkal való feltöltése előidézte a Bucka-tó és környékének kisebb károsodását. A hulladéktömeg talaj- és kisebb talajvízszennyezést okozott. A projekt keretében megvalósulhat az inert anyag helyi felhasználása (esetleges útalapba helyezése) és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállítása.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő
Ajánlattételi Felhívást
tesz, egyszerű beszerzési eljárás keretében a
„Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett,
KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Projekt
hivatalos közbeszerzési tanácsadásának vállalására vonatkozóan, 2012.08. 01–(várhatóan) 2015. június 30. közötti időtartamra.
Ajánlattételi határidő: 2012. július 30. (hétfő), 10 óra

részletekA Bucka-tó pályázat támogatási szerződése
2012. július 10-én aláírásra került
!A II. fordulóban is nyert a Bucka-tó pályázatunk!

2012. június 06-án a Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése című, KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001 jelű pályázattal kapcsolatban megkaptuk az értesítő levelet, hogy az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője a pályázatot
4 770 962 366 Ft  összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.


MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete
2012. április 25-én (szerdán) 14 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre a város lakosságát tisztelettel meghívom.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, földszinti tanácskozóterem

Napirend:
1.) A Bucka-tó kármentesítése projekt jelenlegi állása
2.) A Csepel-szigeti gerincút beruházás jelenlegi állása
3.) Egyebek

Szabó József polgármester

A 2. fordulós pályázatot az Energia Központ Nonprofit Kft. befogadta, a hiánypótlás 2012.03.02-án benyújtásra került.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. februárjában megadta a vízjogi létesítési engedélyt.


A pályázat 1. fordulójának záró helyszíni ellenőrzése 2012.02.23. lezajlott, az ellenőrzésen a vizsgált dokumentumokban eltérés, hiányosság nem volt.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012 januárjában elfogadta a beavatkozási tervet és a kármentesítési monitoring tervet.


2012. január 27-én benyújtásra került a 2. fordulós pályázati dokumentum és a Részletes megvalósíthatósági tanulmány. A 2. forduló megvalósításának tervezett összköltsége 4.770.962.366 Ft, megcélozva a maximális, 100 %-os támogatást.


Az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium  elkészítette és 2011. októberében benyújtotta a műszaki beavatkozási tervet és a vízjogi létesítési tervet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  Vízügyi Felügyelőségnek.


AZ Energia Központ Nonprofit Kft. 2011. szeptemberében a részletes megvalósíthatósági tanulmányt továbbtervezésre alkalmasnak találta.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a korábban benyújtott tényfeltárásról készült záródokumentációt 2011. júliusában elfogadta.


Az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium 2011. júniusában benyújtotta a köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt az Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz. A hulladékújrahasznosítási tanulmány eredményeire támaszkodva készült el a pályázat RMT-jének szakmai tartalma és CBA-ja, amiben kiválasztásra kerül a megvalósítás során a területen alkalmazandó műszaki megoldás.


Az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium 2011. májusában összeállította a hulladék újrahasznosítási tanulmányt. A tanulmányban vizsgálták a területen felmért hulladék lehetséges ártalmatlanítását, kiemelten kezelve az egyes összetevők újrahasznosítási lehetőségeit.


A tényfeltárást az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium végezte el, a tényfeltárási záródokumentáció 2011. áprilisában elkészült, amely benyújtásra került a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség felé.

2010. szeptember 18-án 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése, KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számú projekt előkészítése, tervezés' tárgyában közzétett nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk, amelyet az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium nyerte. 2010. december 13-án került sor a szerződéskötésre.


2010. szeptember 16-án 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése, KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számú projekt előkészítése, projektmenedzsment' tárgyában közzétett nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk. 2010. november 23-ai eredményhirdetése szerint az eljárás eredménytelen lett a Kbt. 92/A § (2) bekezdés alapján, mivel több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat volt.


2010. április 09-én a Támogatási szerződés aláírásra került.


2010. február 08-án értesítést kaptunk a pályázat támogatásáról.
A KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számú 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése' című pályázattal Önkormányzatunk 112 750 000 Ft támogatást nyert.


2009. december 18-án a pályázatot KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számmal befogadták.


2009. november 10-én benyújtotta a 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése' című pályázatot.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a részletes környezetvédelmi felülvizsgálat eredményei alapján tényfeltárás végzésére kötelezte az Önkormányzatot.
A részletes tényfeltárás terepi munkavégzése (előzetes tűzszerészeti talajvizsgálat és szakfelügyelet, mintavételi fúrások mélyítése, gépi feltáró munkagödrök létesítése) megtörtént.A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.