SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE - KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 - ÚJ SZÉCHENYI TERV

 
 
 
   

SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE
KEOP-7.2.4.0./09-2009-0019


 
A Bucka-tó és környékének elszennyeződését az egykori anyaggödör veszélyes hulladékokkal való feltöltése idézte elő. A feltöltések 1962 - 1972. között történhettek. A hulladékok mai szemmel illegális elhelyezéséért a helybeli állami vállatok okolhatók. A terület 1990. december 21-en került Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának tulajdonába. A birtokbavétel dokumentumai a terület szennyeződését nem említik.

A területen elhelyezett hulladéktömeg jelentős környezeti szennyezést okozott a felszínalatti vízvédelmi szempontból érzékeny területen. A területhasználat szempontjából a terület és környezete belterületi, családi házas, övezet, ahol a szennyezett talaj és a talajvíz felhasználása sem jelenleg, sem a jövőben nem zárható ki. Veszélyt jelentve ezzel a lakosság egészségi állapotára.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint az érintett terület tulajdonosa és a kármentesítési folyamat tényfeltárási szakaszara lett kötelezve. A tényfeltárás 2011. áprilisában megtörtént, felmérve a terület szennyezettségének mértékét. A tényfeltárás eredményei alapján - figyelembe véve a területre vonatkozóan korábban készített tanulmányokat - megállapítható, hogy a Bucka-tó 'időzített környezeti bombának' minősül. Alacsony talajvízállásnál, amikor a hulladéktest vízzel nem érintkezik, és a csapadék utánpótlás sem játszik komoly szerepet, a felszín alatti szennyezettséget latens állapot jellemzi, csak a feltöltésben mutatható ki. Azonban magas talajvízállásnál kiemelt környezeti es humánökológiai kockázat jelentkezik, különös tekintettel az oldott állapotú, első osztályú rákkeltő komponensekre. A térben és időben változó pH-értékek miatt a szennyezőanyagban található különböző színfémek is oldódhatnak.

Megállapítható, hogy a környezetszennyezés, és az ezzel kapcsolatos humánökológiai kockázat csökkentése kármentesítés nélkül nem oldható meg. A területen felmért szennyezést a szennyezőforrásként működő hulladéktest okozza. A szennyezés megszüntetése érdekében a szennyezés folyamatos utánpótolódását kell megakadályozni, mely során fel kell számolni a hulladéktest szennyezőforrásként való működését.