SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE - KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 - ÚJ SZÉCHENYI TERV

 
 
 
 

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK


Első negyedévi híreink – 2015

2015. március

A Bucka-városrész csatorna-építését végző vállalkozó március végétől visszaadta közlekedésre az Emelkedő utcát, így folytatódik a tiszta talaj és humusz beszállítása. Befejeződött a kármentesítési létesítmény alsó szigetelőrétegének kialakítása. Folytatódott a helyben maradó nem veszélyes hulladék kármentesítési létesítményen belüli terítése, rendezése. A vízkezelés folyamatosan működik.

2015. február

A kivitelező az Emelkedő utca csatornázása miatt február elejétől szüneteltette a tiszta talaj beszállításokat.
Folytatódott a kármentesítési létesítmény alsó szigetelőrétegének kialakítása. A vízkezelés folyamatosan működik.

2015. január

A kivitelező elbontotta az előkezelő csarnokot. Ezzel egy időben folytatódott a tiszta talaj (bányahomok) és humusz beszállítása a területre, amelyet a kármentesítési létesítményen kívüli területek feltöltésére, tereprendezéséhez használnak fel. A vízkezelés folyamatosan működik.  Jó ütemben halad a Bucka-tó környezetének kármentesítése

A lehatárolt területen belül több szakaszra osztva folyt a munkavégzés. A projekt feladata a hulladék feltárása, előkezelése, elszállítása, a szennyezett talajvíz megtisztítása, a területrendezés, amellyel azonos időben folyik a talajvíz-figyelő (monitoring) rendszer kialakítása és működtetése.

A területen felmért hulladéktest, mint szennyező forrás kiterjedése eléri a 36.700 m2-t, az összes hulladék feltárások alapján becsült mennyisége közel 100.000 m3.
A kitermelt hulladék szeparációja és szelektálása folyamatos volt a feltárt hulladéktestből. Az erre a célra kialakított csarnokban és szabadtéri területeken a szakértők folyamatosan kontrollálták és irányították az osztályozást. Nagyon fontos, hogy a kialakított, és feltöltés után szivárgásmentesen lezárt un. kármentesítési depóniába semmilyen környezetet károsító anyag nem kerülhet vissza. Ezért a szennyezett illetve előkezelt, megtisztított anyagok ellenőrzését akkreditált mintavételekkel szintén folyamatosan végezték.
A több mint egy éve megkezdett kivitelezési munkálatoknak köszönhetően a terület 100 %-a már megtisztított, és közel 170 ezer tonna hulladék előkezelése is megtörtént. A helyszínen nem elhelyezhető káros anyagokat - közel 53 ezer tonna - már elszállították a kijelölt hulladéklerakókba.
A Bucka-tó környezetében több utcában is a kivitelező mintavételi pontokat, un. monitoring kutakat épített ki az előírásoknak megfelelően, amelyek segítségével ellenőrizhető a talajvíz állapota a szennyeződés megszűntetése tekintetében, igazolva, hogy nincs további károsodás jelen a környezetben.
A közeljövőben a kivitelező az elszállított veszélyes hulladék helyére jó minőségű, ellenőrzött, tiszta talajt szállít, hogy rendezze a Bucka-tó környezetét, valamint növényesítéssel tájba illeszti a munkaterületeket.


2015. január