SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE - KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 - ÚJ SZÉCHENYI TERV

 
 
 
   

'SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE'
KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019
 

Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2)

Kivitelező: AGRUNIVER HOLDING - COWI MAGYARORSZÁG KONZORCIUM (2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2)

Közreműködő Szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság (1134 Budapest, Váci út 45.) 2011. július 1-jétől Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. (Energia Központ Kft.)

A Projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 112.750.000 Ft

A támogatás aránya 100%.

Kivitelezés ideje: 2010.12.13 - 2012.02.23Szigetszentmiklósi Bucka-tó kármentesítési projekt gazdája Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint az érintett terület tulajdonosa és a kármentesítési folyamat tényfeltárási szakaszára kötelezett szervezet.
A Bucka-tó és környékének elszennyeződését az egykori anyaggödör veszélyes hulladékokkal való feltöltése idézte elő. A feltöltések 1962 - 1972. között történhettek. A hulladékok mai szemmel illegális elhelyezéséért a helybeli állami vállatok okolhatók. A terület 1990. december 21-én került Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának tulajdonába. A birtokbavétel dokumentumai a terület szennyeződését nem említik.
A területen elhelyezett hulladéktömeg jelentős talajszennyezést, és foltokban kisebb talajvízszennyezést okozott a felszínalatti vízvédelmi szempontból érzékeny területen.

A területhasználat szempontjából a terület és környezete belterületi, családi házas, övezet, ahol a szennyezett talaj és a talajvíz felhasználása sem jelenleg, sem a jövőben nem zárható ki. Veszélyt jelentve ezzel a lakosság egészségi állapotára. A területen található veszélyes hulladék és szennyezett talaj veszélyes hulladékként történő eltávolítása, a helyi kezelés és deponálás, valamint az inert anyag helyi felhasználás és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállításának változatai kerültek vizsgálatra.
A vizsgált változatok közül az inert anyag helyi felhasználás és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállítását előirányzó változat került kijelölésre. A változat kiválasztásánál figyelembe lett véve, hogy a műszakilag és pénzügyileg egyaránt kedvező kármentesítési megoldás a Bucka-tó környéki utakon intenzív tehergépjármű forgalommal jár a kivitelezés időtartama alatt.

Ez a forgalomnövekedés jelentős mértékben rongálni fogja a városrész amúgy sem kifogástalan úthálózatát, zavarni fogja a környéken lakókat. A javasolt projektváltozat továbbfejlesztése során elvégzendő feladatokat Szigetszentmiklós Város Önkormányzata külső vállalkozók szakembereiből felállított ún. "részben decentralizált" elv szerint kialakított projektmenedzsment szervezet működtetésével kívánja levezetni.

A terület veszélyes hulladékokkal való feltöltése előidézte a Bucka-tó és környékének kisebb károsodását. A hulladéktömeg talaj- és kisebb talajvízszennyezést okozott. A projekt keretében megvalósulhat az inert anyag helyi felhasználása (esetleges útalapba helyezése) és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállítása.