SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE - KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 - ÚJ SZÉCHENYI TERV

 
 
   
 

A PROJEKT HÍREI


KÖZMEGHALLGATÁS

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete
2015. április 29-én (szerdán)
17 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart,
melyre a város lakosságát tisztelettel meghívom.
Helyszín:
Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
földszinti tanácskozóterem
Napirend:
1.) Tájékoztató a Bucka városrész szennyvízcsatornázása és a szennyvíztisztító telep bővítése projektről
2.) Tájékoztató a Bucka-tó kármentesítése projektről
3.) Egyebek

Szabó József polgármesterElső negyedévi híreink – 2015

2015. március

A Bucka-városrész csatorna-építését végző vállalkozó március végétől visszaadta közlekedésre az Emelkedő utcát, így folytatódik a tiszta talaj és humusz beszállítása. Befejeződött a kármentesítési létesítmény alsó szigetelőrétegének kialakítása. Folytatódott a helyben maradó nem veszélyes hulladék kármentesítési létesítményen belüli terítése, rendezése. A vízkezelés folyamatosan működik.

2015. február

A kivitelező az Emelkedő utca csatornázása miatt február elejétől szüneteltette a tiszta talaj beszállításokat.
Folytatódott a kármentesítési létesítmény alsó szigetelőrétegének kialakítása. A vízkezelés folyamatosan működik.

2015. január

A kivitelező elbontotta az előkezelő csarnokot. Ezzel egy időben folytatódott a tiszta talaj (bányahomok) és humusz beszállítása a területre, amelyet a kármentesítési létesítményen kívüli területek feltöltésére, tereprendezéséhez használnak fel. A vízkezelés folyamatosan működik.  
Jó ütemben halad a Bucka-tó környezetének kármentesítése

A lehatárolt területen belül több szakaszra osztva folyt a munkavégzés. A projekt feladata a hulladék feltárása, előkezelése, elszállítása, a szennyezett talajvíz megtisztítása, a területrendezés, amellyel azonos időben folyik a talajvíz-figyelő (monitoring) rendszer kialakítása és működtetése.

A területen felmért hulladéktest, mint szennyező forrás kiterjedése eléri a 36.700 m2-t, az összes hulladék feltárások alapján becsült mennyisége közel 100.000 m3.
A kitermelt hulladék szeparációja és szelektálása folyamatos volt a feltárt hulladéktestből. Az erre a célra kialakított csarnokban és szabadtéri területeken a szakértők folyamatosan kontrollálták és irányították az osztályozást. Nagyon fontos, hogy a kialakított, és feltöltés után szivárgásmentesen lezárt un. kármentesítési depóniába semmilyen környezetet károsító anyag nem kerülhet vissza. Ezért a szennyezett illetve előkezelt, megtisztított anyagok ellenőrzését akkreditált mintavételekkel szintén folyamatosan végezték.
A több mint egy éve megkezdett kivitelezési munkálatoknak köszönhetően a terület 100 %-a már megtisztított, és közel 170 ezer tonna hulladék előkezelése is megtörtént. A helyszínen nem elhelyezhető káros anyagokat - közel 53 ezer tonna - már elszállították a kijelölt hulladéklerakókba.
A Bucka-tó környezetében több utcában is a kivitelező mintavételi pontokat, un. monitoring kutakat épített ki az előírásoknak megfelelően, amelyek segítségével ellenőrizhető a talajvíz állapota a szennyeződés megszűntetése tekintetében, igazolva, hogy nincs további károsodás jelen a környezetben.
A közeljövőben a kivitelező az elszállított veszélyes hulladék helyére jó minőségű, ellenőrzött, tiszta talajt szállít, hogy rendezze a Bucka-tó környezetét, valamint növényesítéssel tájba illeszti a munkaterületeket.

2015. január
Elkezdődik a hulladékok kitermelése és kiszállítása

A Bucka-tó környezetében elhelyezett ipari szennyezésből adódó kockázatok hatósági előírások szerinti felszámolására indított kármentesítési projekt előkészületi munkálatai befejeződtek, így elkezdődnek a kármentesítés szakmai feladatai. A projekt feladata a hulladék elszállítása, a szennyezett talajvíz megtisztítása, a területrendezés, a talajvíz-figyelő (monitoring) rendszer kialakítása és működtetése. A kivitelező a kármentesítés munkálatait az Önkormányzat és a megbízott műszaki ellenőr folyamatos ellenőrzése mellett végzi.

A március elején elkezdődő a kármentesítési szakmai feladatok a következőek:

·         elindul a hulladékok kitermelése, illetve előkezelése az erre a célra kialakított területen és fedett csarnokban;

·         és megkezdődik a hulladékok folyamatos elszállítása is.

A márciustól meginduló kiszállítás miatt fokozott figyelmet kérünk az Emelkedő utca, illetve az ahhoz közeli utcák lakói részéről, illetve az arra járó lakosoktól. Kérjük, az alábbiakra feltétlenül ügyeljenek:

·         Zárják a kertkapukat, hogy a gyermekek ne tudjanak felügyelet nélkül kijutni az utcára.

·         Nagyobb odafigyeléssel közlekedjenek az utcán, mert a megszokotthoz képest gyakoribb forgalom várható, illetve a megrakott teherautók fékútja hosszabb.

·         A gyermekek napközben ne a kert utca felöli oldalán játszanak.

·         Kérjük, parkolásnál vegyék figyelembe, hogy a teherautók közlekedéséhez és kanyarodásához lényegesen nagyobb hely szükséges.

A kivitelező is kiemelten figyel arra, hogy a kármentesítési munkálatok és különösen a kiszállítás a lakosság zavarásának minimalizálásával valósuljon meg, melynek érdekében az alábbi intézkedéseket hozta:

·         A munkálatokat, lehetőség szerint munkanapokon 8-18 óra között végzi.

·         A projekt összetettsége és a szigorú határidő következtében rendkívüli munkavégzések várhatóak ezen időn kívül is, de erről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

·         A kiszállítási útvonalon sebességkorlátozást vezet be a teherautók számára.

·         A teherautók rakterét ponyvával fedi az elhullás, kiporzás ellen.

·         Az útvonalon megerősített úttestet alakít ki, amelyet folyamatosan porzás-mentesít.

A kiszállítási útvonal lakosainak külön köszönjük az elkövetkezendő időszakban tanúsított türelmét és együttműködését. Kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele, problémája van a kármentesítés vagy a kiszállítás kapcsán azonnal keresse meg a Projektinformációs Irodánkat a buckato@szigetszentmiklos.hu email címen.

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

 


SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2014. február 14.

Szigetszentmiklós Önkormányzata 2013. szeptember 17-én aláírta a Szigetszentmiklós Bucka-tó Kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001 pályázatának nyertesével a kivitelezési szerződést. A projekt a szigorú Európai Uniós szabályoknak megfelelően 2015.05.30-én zárul, azaz a szigetszentmiklósi önkormányzat egy rendezett, biztonságos és füvesített területet kap vissza. Ennek megfelelően a kivitelező az átvett munkaterületen azonnal megkezdte az előkészítést. 
Az előkészítés a végéhez közeledik, így 2014. márciustól elkezdődik a kármentesítési feladatok ellátása, azaz a hulladék kitermelése.

A Buckó-tó környezetében elhelyezett ipari szennyezésből adódó kockázatok hatósági előírások szerinti felszámolására indított kármentesítési projekt 2013 őszén a tervezettek szerint megkezdődött. A projekt feladata a hulladék elszállítása, a szennyezett talajvíz megtisztítása, a területrendezés, a talajvíz-figyelő (monitoring) rendszer kialakítása és működtetése. A kivitelező a kármentesítés munkálatait az Önkormányzat és a megbízott műszaki ellenőr folyamatos ellenőrzése mellett végzi.

A kivitelező a szerződés aláírását követően megkezdte a munkaterület előkészítését a kármentesítés kivitelezésére, amely a tervek szerint március elejére lezárul. A kivitelező az előkészítés során az alábbi feladatokat végezte el, vagy vannak még folyamatban:

·         a területet megtisztítása (elhagyott kommunális hulladék, betonterületek, növényzet) a beavatkozáshoz;

·         a szennyezett talajvíz megtisztítását szolgáló rendszer kiépítése;

·         a talajvíz-figyelő (monitoring) rendszer kialakítása, amely biztosítja a kivitelező és a hatóságok számára a folyamatos ellenőrzési lehetőséget a projekt környezeti hatásai tekintetében;

·         az előkezelő terület és csarnok kialakítása, amelynek keretében partrendezést is végez;

·         valamint a kiszállítási útvonal megerősítése.

Az előkészítést követően, március elején elkezdődnek a kármentesítési szakmai feladatok:

·         elindul a hulladékok kitermelése, illetve előkezelése az erre a célra kialakított területen és fedett csarnokban;

·         és megkezdődik a hulladékok folyamatos elszállítása is.

A márciustól meginduló kiszállítás miatt fokozott figyelmet kérünk az Emelkedő utca, illetve az ahhoz közeli utcák lakói részéről, illetve az arra járó lakosoktól. Kérjük, az alábbiakra feltétlenül ügyeljenek:

·         Zárják a kertkapukat, hogy a gyermekek ne tudjanak felügyelet nélkül kijutni az utcára.

·         Nagyobb odafigyeléssel közlekedjenek az utcán, mert a megszokotthoz képest gyakoribb forgalom várható, illetve a megrakott teherautók fékútja hosszabb.

·         A gyermekek napközben ne a kert utca felöli oldalán játszanak.

·         Kérjük, parkolásnál vegyék figyelembe, hogy a teherautók közlekedéséhez és kanyarodásához lényegesen nagyobb hely szükséges.

A kivitelező is kiemelten figyel arra, hogy a kármentesítési munkálatok és különösen a kiszállítás a lakosság zavarásának minimalizálásával valósuljon meg, melynek érdekében az alábbi intézkedéseket hozta:

·         A munkálatokat, lehetőség szerint munkanapokon 8-18 óra között végzi.

·         A projekt összetettsége és a szigorú határidő következtében rendkívüli munka- végzések várhatóak ezen időn kívül is, de erről külön tájékoztatjuk a lakosságot.

·         A kiszállítási útvonalon sebességkorlátozást vezet be a teherautók számára.

·         A teherautók rakterét ponyvával fedi az elhullás, kiporzás ellen.

·         Az útvonalon megerősített úttestet alakít ki, amelyet folyamatosan porzás-mentesít.

A kiszállítási útvonal lakosainak külön köszönjük az elkövetkezendő időszakban tanúsított türelmét és együttműködését. Kérjük, amennyiben bármilyen észrevétele, problémája van a kármentesítés vagy a kiszállítás kapcsán azonnal keresse meg a Projektinformációs Irodánkat a buckato@szigetszentmiklos.hu email címen.

Értesítjük a lakosságot, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban lakossági tájékoztatót tartunk, mely során részletesen ismertetjük a kivitelezés jelenlegi fázisát.

A lakossági tájékoztató

időpontja:      2014. február 22. szombat 10 óra

helyszíne:       a Bucka tó melletti szabad terület (megközelíthető kizárólag a Boglya utca felől)

ÉRTESÍTÉS MŰSZAKI ÁLLAPOTFELMÉRÉSRŐL

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE (KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001) projekt környezeti hatásainak meghatározása miatt alapállapot felvételt készítünk a várható hatásterületen.

A műszaki állapotfelmérés ideje:
2013. november 4-15., 9-17 óra között.

Az állapotfelmérést az önkormányzat által kiállított, a város címerét tartalmazó fényképes és névre szóló kitűzőt viselő kollegák fogják végezni.
Az állapotfelmérés módszere: a szemrevételezéses műszaki állapotfelmérés közterületről, azaz az utcáról történik.

Az állapotfelmérés nem jár az ingatlan területére való bejutással, így kérjük, hogy állapotfelmérésre hivatkozva senkit ne engedjenek be kertjükbe, házukba.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket:

SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE
PROJEKTIFORMÁCIÓS KÖZPONT


Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő
Ajánlattételi Felhívást
tesz, egyszerű beszerzési eljárás keretében a
„Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett,
KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú Projekt
hivatalos közbeszerzési tanácsadásának vállalására vonatkozóan, 2012.08. 01–(várhatóan) 2015. június 30. közötti időtartamra.
Ajánlattételi határidő: 2012. július 30. (hétfő), 10 óra

részletek


A Bucka-tó pályázat támogatási szerződése
2012. július 10-én aláírásra került
!A II. fordulóban is nyert a Bucka-tó pályázatunk!

2012. június 06-án a Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése című, KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001 jelű pályázattal kapcsolatban megkaptuk az értesítő levelet, hogy az Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője a pályázatot
4 770 962 366 Ft 
összegű támogatásra érdemesnek ítélte.


MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete
2012. április 25-én (szerdán) 14 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, melyre a város lakosságát tisztelettel meghívom.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, földszinti tanácskozóterem

Napirend:
1.) A Bucka-tó kármentesítése projekt jelenlegi állása
2.) A Csepel-szigeti gerincút beruházás jelenlegi állása
3.) Egyebek

Szabó József polgármester

A 2. fordulós pályázatot az Energia Központ Nonprofit Kft. befogadta, a hiánypótlás 2012.03.02-án benyújtásra került.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. februárjában megadta a vízjogi létesítési engedélyt.


AZ ELSŐ FORDULÓ HÍREI