SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE - KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 - ÚJ SZÉCHENYI TERV

 
 
   
 

AZ ELSŐ FORDULÓ HÍREI


A pályázat 1. fordulójának záró helyszíni ellenőrzése 2012.02.23. lezajlott, az ellenőrzésen a vizsgált dokumentumokban eltérés, hiányosság nem volt.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012 januárjában elfogadta a beavatkozási tervet és a kármentesítési monitoring tervet.


2012. január 27-én benyújtásra került a 2. fordulós pályázati dokumentum és a Részletes megvalósíthatósági tanulmány. A 2. forduló megvalósításának tervezett összköltsége 4.770.962.366 Ft, megcélozva a maximális, 100 %-os támogatást.


Az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium  elkészítette és 2011. októberében benyújtotta a műszaki beavatkozási tervet és a vízjogi létesítési tervet a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  Vízügyi Felügyelőségnek.


AZ Energia Központ Nonprofit Kft. 2011. szeptemberében a részletes megvalósíthatósági tanulmányt továbbtervezésre alkalmasnak találta.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a korábban benyújtott tényfeltárásról készült záródokumentációt 2011. júliusában elfogadta.


Az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium 2011. júniusában benyújtotta a köztes részletes megvalósíthatósági tanulmányt az Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz. A hulladékújrahasznosítási tanulmány eredményeire támaszkodva készült el a pályázat RMT-jének szakmai tartalma és CBA-ja, amiben kiválasztásra kerül a megvalósítás során a területen alkalmazandó műszaki megoldás.


Az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium 2011. májusában összeállította a hulladék újrahasznosítási tanulmányt. A tanulmányban vizsgálták a területen felmért hulladék lehetséges ártalmatlanítását, kiemelten kezelve az egyes összetevők újrahasznosítási lehetőségeit.


A tényfeltárást az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium végezte el, a tényfeltárási záródokumentáció 2011. áprilisában elkészült, amely benyújtásra került a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség felé.
2010. szeptember 18-án 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése, KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számú projekt előkészítése, tervezés' tárgyában közzétett nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk, amelyet az Agruniver Holding-COWI Magyarország Konzorcium nyerte. 2010. december 13-án került sor a szerződéskötésre.


2010. szeptember 16-án 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése, KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számú projekt előkészítése, projektmenedzsment' tárgyában közzétett nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk. 2010. november 23-ai eredményhirdetése szerint az eljárás eredménytelen lett a Kbt. 92/A § (2) bekezdés alapján, mivel több ajánlatot nyújtottak be, de a benyújtott ajánlatok között csak egyetlen érvényes ajánlat volt.


2010. április 09-én a Támogatási szerződés aláírásra került.


2010. február 08-án értesítést kaptunk a pályázat támogatásáról.
A KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számú 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése' című pályázattal Önkormányzatunk 112 750 000 Ft támogatást nyert.


2009. december 18-án a pályázatot KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 projekt azonosító számmal befogadták.


2009. november 10-én benyújtotta a 'Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése' című pályázatot.


A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség a részletes környezetvédelmi felülvizsgálat eredményei alapján tényfeltárás végzésére kötelezte az Önkormányzatot.
A részletes tényfeltárás terepi munkavégzése (előzetes tűzszerészeti talajvizsgálat és szakfelügyelet, mintavételi fúrások mélyítése, gépi feltáró munkagödrök létesítése) megtörtént.


A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.